Therapie

Therapie bij Klasse is gebaseerd op effectief gebleken methoden zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT). Het kind verandert met behulp van CGT patronen van negatieve gedachtes, gevoelens en/of gedrag naar meer realistische, helpende gedachten, gewenste gevoelens en gedrag. Ook is traumabehandeling mogelijk (EMDR). Bij het ‘oplossingsgericht’ werken gaan we uit van de mogelijkheden van het kind / de jongere. Bij jonge kinderen kan speltherapie een goede ingang zijn. Waar gewenst en zinvol kunnen we videobeelden gebruiken bij de begeleiding.