Werkwijze

Via een telefoontje (06 40 32 31 13) kunt u uw zoon of dochter aanmelden; momenteel is er echter geen mogelijkheid omdat Nina Lengkeek geen ruimte in de agenda heeft.

In het eerste gesprek legt u als ouder(s)/verzorger(s) het probleem voor. U beslist na het eerste gesprek of u verder wilt gaan. Als de vraag duidelijk is, en we het eens zijn over het doel, plan en het aantal sessies, kunnen we starten met therapie of begeleiding. Soms blijven er onduidelijkheden bestaan. Dan gaan we het probleem nader onderzoeken, bijvoorbeeld via gesprekken, vragenlijsten, observatie of testen.

Verwijzing van de huisarts en/of een DSM-classificatie is niet nodig.