Psycho-educatie

Wanneer een DSM-classificatie is vastgesteld, bijvoorbeeld een autisme-spectrumstoornis of AD(H)D, is het nodig te leren wat dit voor het kind betekent. Dit heet psycho-educatie. Je moet gaan leren wat je sterke en minder sterke kanten zijn en hoe om te gaan met lastige situaties. Bovenal is het belangrijk dat je zelfvertrouwen houdt of ontwikkelt. Materialen die we gebruiken zijn o.a. ‘ik ben speciaal’, ‘handleiding voor jezelf’ en ‘building blocks’. Voor psycho-educatie zijn ongeveer 5 sessies nodig.