Therapie & Training

Therapie bij Klasse is gebaseerd op effectief gebleken methoden zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT). Het kind verandert met behulp van CGT patronen van negatieve gedachtes, gevoelens en/of gedrag naar meer realistische, helpende gedachten, gewenste gevoelens en gedrag. Bij het ‘oplossingsgericht’ werken gaan we uit van de mogelijkheden van het kind / de jongere. Bij jonge kinderen kan speltherapie een goede ingang zijn. Waar gewenst en zinvol kunnen we video-begeleiding / beeldcoaching inzetten. 

Om een indruk te geven van mogelijkheden beschrijf ik hier enkele programma’s. Meestal stel ik voor een kind een programma op maat samen. Therapie wordt individueel vormgegeven, in samenwerking met betrokkenen. De Rots en Water training en de Brugklastraining worden in een groep(je) gedaan. Een groep kan worden gevormd zodra er minimaal 3 aanmeldingen zijn van kinderen of jongeren met ongeveer dezelfde leeftijd.

Denken + Doen = Durven
Vrienden
Zelf Plannen
Rots en Water
Brugklastraining
Psycho-educatie