Neuropsychologisch onderzoek

Bij (kinder)neuropsychologisch onderzoek wordt middels een vraaggesprek en een aantal testen onderzoek gedaan naar relaties tussen gedrag en het functioneren van de zich ontwikkelende hersenen bij kinderen en jongeren.  Neurocognitieve functies zijn bijvoorbeeld aandacht, geheugen en gedragsregulatie.