Speldiagnostiek

Middels spelobservatie kan de belevingswereld van het kind zichtbaar worden en kan worden ingeschat of en welke problematiek er speelt. In ongeveer 3 spelsessies kan een beeld worden geschetst van uw kind.