Intelligentie-onderzoek

Bij intelligentie-onderzoek wordt vastgesteld wat een passend onderwijsniveau zou kunnen zijn, wat sterke en minder sterke kanten zijn, en wat uw kind nodig heeft om tot goede prestaties te komen. Afname van een intelligentietest neemt ongeveer twee à drie uur in beslag en wordt meestal op de ochtend gepland. Er wordt gebruik gemaakt van een valide en betrouwbare intelligentietest.