Home

Klasse is een laagdrempelige psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren (4-16 jaar) in Arnhem en omstreken. Nina Lengkeek, kinderpsycholoog, is gespecialiseerd in school-gerelateerde problematiek, in autisme en in angstproblematiek. U kunt een beroep doen op Klasse als uw kind sociaal-emotionele problemen heeft of gedragsproblemen laat zien zoals

(faal)angst
negatief zelfbeeld
niet weerbaar zijn
veel conflicten
niet spreken op school
druk of impulsief gedrag
moeite met plannen
minder goede prestaties dan verwacht.

Samenwerking

Klasse verzorgt begeleiding, therapie of training waarin uw zoon of dochter werkt aan de gewenste positieve verandering. Waar mogelijk en gewenst wordt samengewerkt met u als ouder(s)/verzorger(s) en met de leerkracht of mentor van uw kind, omdat zo een groter resultaat wordt bereikt.

Waarom kiezen voor Klasse?

Uw kind krijgt hulp in een vertrouwde omgeving, op school of thuis. Door een creatieve en soms speelse insteek ervaren kinderen de begeleiding als positief. U wordt als ouders op gelijkwaardige en persoonlijke manier bejegend. Er is geen diagnose of verwijzing nodig. Er is een goede samenwerking met scholen.